Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σε σχέση με προηγούμενο ποστ σχετικά με το νέο βιβλίο του Ζυλ Ντωβέ, επισυνάπτουμε παρακάτω μεταφρασμένο το εν λόγω κεφάλαιο από το αναμενόμενο καινούργιο του βιβλίο. Με την ευκαιρία αυτή να εκφράσουμε τις special ευχαριστίες μας στον σύντροφο Χαχ για την αφανή και αντιηρωϊκή μεταφραστική δουλειά του, την οποία μας παραχώρησε προς δημοσίευση (και δεν είναι η πρώτη φορά). Καλή ανάγνωση!

 

Circolo di ConversazioneΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕ PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *