Ρουμανία: 5η μέρα στους δρόμους ενάντια στο χρυσωρυχείο στο #Rosiamontana

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=baE0HaLoaxo[/youtube]

Η κρίση του Κράτους εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος. Από το #notav μέχρι τις  #skouries κι από το #gezi μέχρι το #rosiamontana εκείνο που συνδέει τα φαινομενικά ασύνδετα γεγονότα είναι η κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου και η πτυχή της αντίστοιχης αναδιάρθρωσης που παράγεται ως ένταξη στον κύκλο παραγωγής αξίας των “παρθένων” εδαφών και της μόνο ως τώρα ανεκμετάλλευτης φύσης. Καμία αμυντική λύση, καμία υπεράσπιση των “κοινών” δε θα είναι αρκετή για το σταμάτημα αυτής της πορείας. Αν η αναδιάρθρωση πετύχει να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο συσσώρευσης στο μέλλον έρχονται ακόμη μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές.

Από μια άλλη οπτική γωνία, η Ρουμανία εντάσσεται με τη σειρά της στον κύκλο που έχουν μπει πρόσφατα η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ρωσία (παρότι οι πληροφορίες που μας έρχονται από εκεί είναι λιγότερες).

Leave a Reply

Your email address will not be published.